Srdečně vás zvu

na pravidelná

Meditační setkání

Přihlásit se na Meditační setkání

zde ↓↓↓

oazasrdce@post.cz, 721 201 990

Každé pondělí od 19:30

200,- Kč

Vinohradská 128

***********************************************************************************

 ! Důležité informace!

*********************************************************************************

Meditační setkání

 • jsou vhodná pro začátečníky i pokročilé
 • na sebe nenavazují
 • umožní nácvik meditace
 • zajistí, že vás pravidelná meditační praxe bude bavit
 • přispějí do vašeho prožívání:
  zmírněním stresu a zlepšením psychického stavu, příznivým vlivem na váš zdravotní stav, přílivem energie, elánu a chutě do života
 • přinesou vám radost

Umění meditace si zamilujete!

Schopnost meditovat budeme rozvíjet skrze:

 • řízené prožitkové meditace
 • hluboká ztišení mysli
 • tichá sezení a vnoření se do vnitřního ticha

Vše uzpůsobíme vašemu zájmu a potřebám.

Na meditačních setkáních

 • zrelaxujete tělo i mysl
 • zharmonizujete energie svého těla i jemnohmotných těl
 • rozvinete svou intuici
 • rozvinete schopnost naslouchat své vnitřní moudrosti
 • budete rozvíjet uvědomění si sebe sama
 • zkvalitníte vztah k sobě
 • objevíte a pocítíte klid mysli a následně jej budete rozvíjet
 • naučíte se vědomě zaměřovat pozornost a pracovat s ní
 • obsáhnete klidné bytí a setrvání v přítomném okamžiku TADY a TEĎ
 • procítíte svou vnitřní skutečnost
 • objevíte stav vnitřního ticha

***********************************************************************************

 ! Důležité informace!

*********************************************************************************