Lada Boháčová

Meditace

MEDITACE je technika, při které se zklidňuje mysl a relaxuje tělo. Meditace rozšiřuje a prohlubuje vědomí. Ten, kdo praktikuje meditaci, stává se vědomějším a spokojenějším člověkem. Nalézá porozumění sobě, svému životu a životu jako takovému. Meditace umožňuje poznání a realizaci Božské přirozenosti, která je z nevědomí a podvědomí „přinášena“ do vědomí člověka.

Považuji za velice užitečné, když si zájemce o rozvíjení dovednosti meditace osvojí schopnost provázet se meditací sám. Budu vám tedy většinu meditací předkládat v písemné formě tak, abyste rozvíjeli schopnost „pracovat“ se sebou sami.

Anebo si dovednost meditace můžete natrénovat na pravidelných setkáních ↓↓↓

Více informací zjistíte po kliknutí na obrázek.

UMĚNÍ MEDITACE SI ZAMILUJETE!

Schopnost meditovat budeme rozvíjet skrze:

  • řízené prožitkové meditace
  • hluboká ztišení mysli
  • tichá sezení a vnoření se do vnitřního ticha

Vše uzpůsobíme vašemu zájmu a potřebám.

Meditace ke stažení zdarma: