Lada Boháčová

Rozkvět síly ženské duše

Spolu s Dagmar Mužíkovou jsme se v tomto článku zamyslely nad tématem, které v současné době vnímáme jako jedno ze zásadních.

Věříme, že v tomto uspěchaném a dravém světě je rozkvět síly ženské duše tím „léčivým elixírem“, který společnost potřebuje.

Rozkvět ženské síly je nosnou myšlenkou i semináře, který jsme vytvořily. Podívejte se zde>>

Co to vlastně ta síla duše je? A ještě specifičtěji síla ženské duše? Sousloví síla duše můžeme chápat z několika rovin.

Z jedné roviny si můžeme položit otázku: „Co dělá duši silnou?“.

Věříme tomu, že silnou ji činí její zkušenosti, kterými prošla po mnoho inkarnací. Každá zkušenost, kterou kdy prošla, rozvíjí její opětovné uvědomění si své podstaty. To, kým ve skutečnosti je a odkud pochází.

Dalším pohledem na sílu duše může být právě ta hybná síla, která každou duši vede zpět k poznání své podstaty.

Z další roviny můžeme sílu duše uchopit jako vyšší princip člověka. Něco, co nás přesahuje a je tím hlubším „obsahem“. Mohli bychom to na dotyčném člověku vnímat jako charisma nebo fluidum. V tomto případě je onou silou míra spojení člověka se svou duší.

Když ke spojení slov „síla duše“ přidáme slovo „ženské“, potřebujeme si uvědomit, co je unikátností či specifikem ženské duše, na rozdíl od duše mužské. Vnímáme tou unikátností schopnost zrozovat, pečovat, cítit, být milující, vyzařovat krásu, jemnost a křehkost, tvořit zázemí, harmonii a soulad, prožívat vášeň, sounáležitost a schopnost se odevzdat.

Vraťme se k otázce, co znamená „síla ženské duše“. A možná si ještě raději řekněme, v čem je to tak zajímavé, že tomu věnujeme pozornost v tomto článku. Pro každou ženu to bude mít v různých obdobích jejího života trochu jiný význam.

V naší duši je naše přirozenost, naše dary i naše síla.

Podstatné na tom všem je to, že síla ženského principu duše je jednou ze dvou kvalit, které vás poté, co je uchopíte, dovedou k jednotě bytí. Ano :-), tím druhým principem je síla mužská. Síla iniciující, oplodňující, ochraňující, živící a realizující atd.

Nám v tomto článku a v semináři jde o to, aby se ženy navrátily a hlouběji se spojily s tou polaritou, která je vyživuje.

Vlivem času, způsobu života a vlastních prožitků jsme často svou přirozenost schovaly. A to tak dokonale, že o ní mnohdy nevíme ani my samy.

Často totiž svou přirozenost opouštíme v důsledku zkušeností, které nás bolí, děsí a jsou jakkoli nepříjemné. A to nám pak brání být celistvé ve své síle.

Otázka vnitřní síly ženské duše je otázkou možnosti a osobní zodpovědnosti být vědomou ženou. Ženou „rozkvetlou“ ve všech kvalitách, které nám ženám byly dány do vínku při zrození.

Společně si během zmiňovaného semináře můžeme zviditelnit ta omezení, která nám v žití své vnitřní přirozenosti, krásy a síly brání. Prožijeme radost a svobodu z Probouzení Sebe Sama.

K účasti na seminář je nutné se přihlásit na lada@ladabohacova.cz

 

 

Lada Boháčová
Mým posláním je laskavá péče. Pečuji o těla a duše svých klientů. Pomáhám jim porozumět sobě sama a učím je jak pracovat se svou myslí, egem a emocemi tak, aby objevili vnitřní svobodu a radost ze života. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Svobodný tvůrce života

    Toužíte být šťastní? Máte starosti? Polapil vás stres? Nevíte kudy kam? Tento e-book vám nabídne řešení.

  • Meditace „Klid mysli“

    Zajímáte se o meditační praxi? Chcete rozvíjet koncentraci mysli? Nebo se potřebujete zklidnit?

  • Nejčtenější články
  • Rubriky