„Pečuji o těla a duše svých klientů.
Pomáhám jim, aby porozuměli sami sobě a zákonitostem života.
Nabízím jim možnosti, jak pracovat se svou myslí a emocemi tak,
aby objevili pocit vnitřní svobody a radost ze života.”

Více než patnáct let se věnuji péči o lidské duše a jejich nástroje, kterými jsou mysl a tělo. Nejvíce čerpám z mé vlastní praxe na cestě za poznáním. Porozumění zákonitostem života i fungování lidské mysli, a především následné uvádění poznaného do praxe při postupném proměňování způsobu prožívání každodenního života, přineslo do mé mysli klid a do mého Srdce naplnění. Objevila jsem tak skutečné štěstí.

Nyní nabízím své zkušenosti svým klientům při objevování spokojenosti a naplnění v jejich životě. Používám koncept Příčinné terapie života, kterou jsem se učila u Ernestíny Velechovské.

Většinou vnímám, jaké myšlenkové a postojové vzorce obsahuje klientova mysl a jaké má fyzické obtíže. Troufám si vyjádřit, že neexistuje nic, pro co bych u svých klientů neměla pochopení. Jsem si vědomá toho, že každý máme svou cestu a abychom ji mohl ujít, potřebujeme zkušenosti, které s naší cestou souvisejí.

Ve své masérské praxi nejčastěji kombinuji prvky masáží, které jsem se učila a vše přizpůsobuji potřebám klienta. Nejraději pracuji intuitivně.

Považuji za naprostou samozřejmost, že vše, co se mnou každý klient sdílí, zůstává jen mezi ním a mnou.