Odevzdání

 

Hlubiny mé duše mne vedou k Tobě, má Milovaná.

Oděna šatem tak jemným, jenž utkán je z vláken něhy a laskavosti,

citu tak jasného a čistého, avšak jemného a všudypřítomného, jenž nemusí být spatřen.

 

Noříc se do hloubi Tvého bytí, má duše pozvedá se k Tobě,

odevzdaná sounáležitosti prociťuji Tebe.

Cítím Tě v každém projevení a jsem Tebou živena.

Naplněna soucitem a bezbřehostí Tvé lásky,

odevzdávám každý svůj čin do Tvé vůle.

 

Nechť Tvá vůle je vůlí mou a nechť každé srdce každičké cítící bytosti

jest naplněno láskou Tvou, má Paní.

Mé žití bez Tvého Jasu postrádá veškerou krásu.

Jsem Tebou, má Milovaná.

 

Prosím, nechť má služba Tobě v každičkém projevení naplněna jest.

foto: Martina Benáčková