Intuitivní masáž

Před touto masáží může i nemusí proběhnout konzultace obtíží klienta. Při masáži samotné se plně odevzdám "své intuici" a laskavému vedení "vyšší vůle" a nechám, aby klient získal to, co jeho současný stav potřebuje. Zužitkovávám své schopnosti hlubokého vhledu a vcítění.

Vhodná doba trvání 60-90 minut

60 minut/ 900,- Kč
90 minut/ 1.250,- Kč