Kůlna 1 – Přijetí

Jednou z důležitých dovedností je přijetí života takového, jaký je. Je to nezbytné pro to, abychom se mohli cítit spokojení a být vnitřně klidní.

Často míváme různé představy a touhy, že:
– by cokoli mělo být jinak,
– někdo by se ke mně měl chovat jinak
– bych si přál/a tohle, tohle se mi nelíbí a tak dále

Tyto představy a touhy skrytě podporují přesvědčení, že je něco špatně. V důsledku čehož se pak cítíme ještě více špatně. Často to pak rezonuje s přesvědčením, že my sami jsme špatně.

Na druhou stranu, tato jakási nespokojenost může posloužit:

– k odhodlání udělat změnu,
– k aktivizaci a posouvání věcí dál.

Mluvím-li zde o PŘIJETÍ, jako o důležité dovednosti pro nalezení vnitřního klidu, neznamená to přijímat vše za každou cenu. Být příliš přizpůsobiví, nebo snad podřízení.

Budeme-li vnitřně v klidném a přijímajícím rozpoložení, nebude tak obsazeno těmi touhami a nespokojeností. A tím pak snadněji navnímáme, čemu v našem životě dáme ANO a čemu NE. Snadněji budeme cítit, co můžeme přijmout a prožívat a co naopak s námi nesouzní. Nakonec i toto se může postupem času proměňovat. Co dnes odmítnu, za pět let přijmu s vděčností. A naopak, co nyní přijímám, za nějakou dobu odmítnu.

Je důležité být v souladu:
– se sebou sama,
– se svým životem,
– s tím, co dělám, jak se cítím.

Protože pokud to tak není, tak jsme obklopeni, a mnohdy i nepozorovaně, tlakem, nespokojeností, nepřejícností, zlobou a jinými specialitkami. To vše nás zatěžuje a tím pádem i naše zdraví.

Mnohdy se do skutečného klidu nemůžeme dostat v pohlcení povinnostmi. Pod tíhou běžných zodpovědností se často dostáváme do tlaku, stresu a napjatosti.

Nechci tím říct, že přijetí je to jediné a nejzásadnější na cestě k vnitřnímu klidu, avšak bez dovednosti přijímat se neobejdeme. Je to jedna z důležitých položek na cestě ke skutečnému klidu. A vůbec na cestě k uzření TOHO, co je skutečné, co má smysl.

Tento svět je nepřeberné pole možností. Už jen, že tady žije 7 miliard lidí. To znamená:
– 7 miliard variant vnímání života,
– 7 miliard variant projevování se,
– 7 miliard variant prožívání sebe sama

A chtít v tomto světě sedmi miliard variant trvat na jedné jedinečné pravdě, je nerealizovatelné. Mnohokrát se tedy setkáváme s potřebou umět PŘIJÍMAT různé „skutečnosti“.

Nakonec i PŘIJETÍ samo nám umožní si rozpomenout na tu jednu jedinou a jedinečnou PRAVDU. Na to, kým ve skutečnosti jsme.

Uvědomujete si, co je tou skutečnou příčinou, že nepřijímáte podmínky ve vašem životě takové, jaké jsou? Jaké obavy a strachy stojí za ne-přijetím?

Lada Boháčová
Mým posláním je laskavá péče. Pečuji o těla a duše svých klientů. Pomáhám jim porozumět sobě sama a učím je jak pracovat se svou myslí, egem a emocemi tak, aby objevili vnitřní svobodu a radost ze života. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Nejčtenější články
  • Rubriky
  • E-book „Svobodný tvůrce života“

    Máte pocit, že vám život jen tak proklouzává mezi prsty? Radost ze života vás míjí? Nemáte čas na péči o sebe? Tento e-book vám nabídne řešení.

  • Meditace „Klid mysli“

    Zajímáte se o meditační praxi? Chcete rozvíjet koncentraci mysli? Nebo se potřebujete zklidnit?

  • Těším se na Vás na Facebooku