meditace Naslouchání Vyššímu Já

*****************************************************************************************************

Praktikováním této meditace budete prohlubovat spojení se svou moudrostí a intuicí.

*****************************************************************************************************

 • Posaďte se v klidu, nerušeně, pohodlně a s rovnou páteří.
 • Zavřete oči a pozorujte chvíli svůj dech. Celou svou pozornost zaměstnejte pozorováním dechu. Opakujte si v rytmu svého dechu VÝDECH, NÁDECH
 • Poté zaměřte vnitřním pohledem pozornost do středu hrudi. Klidně si rukou sáhněte na hrudní kost. Pomůže vám to lépe se s tím místem propojit.
 • A v tomto zaměření pozornosti opět vnímejte svůj dech.
 • Dále si uvědomte, že se ladíte na vnitřní skutečnost, na své Vyšší Já.
 • Poproste a požádejte, aby se vám projevilo či zosobnilo. Může se vám naskytnout obraz, vjem, dojem. Přijměte jej a neulpívejte na něm. Jen si ho uvědomte a pak se zase vraťte k prociťování za pomoci dechu.
 • A nyní své Vyšší Já za pomoci dechu prociťujte (=s nádechem ho chtějte pocítit, vnímat a s výdechem se s ním chtějte prolnout).
 • Po chvíli si k prociťování připojte uvědomování si zájmu: „naslouchám Ti“. Pokračujte v prociťování za pomoci dechu a k tomu si opakujte v duchu nebo i polohlasně „naslouchám Ti, mé Vyšší Já“ (nebo jej můžete oslovovat například jako Vnitřní moudrost nebo Intuici). Tak jak vám to vyhovuje.
 • Můžete se po chvilce svého Já i na cokoli zeptat, a opět naslouchejte bez tlaku očekávání odpovědi. Odpověď můžete uvidět, uslyšet či si ji uvědomit. Přijměte ji, ať už je jakákoli a přijměte i to, když ji nedostanete. Může se vám například nečekaně objevit v běhu všedního dne (například si všimnete nápisu na projíždějícím autě a budete vědět, že je to ta odpověď apod.).
 • Poděkujte a uvědomte si, že odcházíte z meditace.
 • Opakovaně se zhluboka nadechněte a vydechněte intenzivněji ústy (více svůj výdech aktivujte) a po chvíli (např. s třetím výdechem) otevřete oči.
 • Oči nechte chvilku spočinout s rozostřeným pohledem přes špičku nosu do prostoru před sebou a nechejte vše doznít.