Pečuji o těla a duše svých klientů.

Pomáhám jim, aby porozuměli sami sobě a svému životu.
Učím je, jak pracovat se svou myslí, egem a emocemi tak, aby objevili pocit vnitřní svobody
a radost ze života.

Jsem šťastná a vědomá si sama sebe

Žiju v radosti a těším se z momentů, které život přináší. Ano, jsou někdy i nečekané, napínavé a možná i trochu nepříjemné. Ale vidím smysl toho, proč se tak děje. Cítím život v každičkém tepu svého srdce. Cítím, že mi krev proudí v žilách. Znám se, rozumím si a jsem spokojená sama se sebou a se svým životem.

Mám práci, která mne naplňuje a je mým posláním. Mám kolem sebe mnoho nádherných lidí. Přátelství, která s nimi sdílím, jsou tak šťavnatá. Miluji život a to, že ho vědomě cítím v každém kousku sebe sama.

Jsem silně spojena s přírodou a silou Země. Jsem vděčná, že jsem nakonec zrealizovala to, co jsem jako dítě cítila, znala, ale nikde kolem sebe neviděla. Tu sounáležitost se Zemí a Životem.

Jako dítě jsem cítila každé zemětřesení. Viděla jsem na lidech, že jim zbývá už jen pár chvil života. Mívala jsem různé vize a předtuchy. Připadala jsem si divná a vše jsem začala potlačovat a schovávat.

Prošla jsem obdobím, kdy jsem se životem jen protloukala. Radost a pocit vnitřní svobody jsem naprosto míjela.

Také jsem jako malá žila ve strachu a nejistotě z toho, co mne čeká. Jaké to bude, až budu dospělá? Jaké to bude, když budu sama? Zda si rodiče vzájemně ublíží, či ne? Když si teď vzpomenu na tu malou holčičku, jasně cítím tu odvahu a odhodlání, které jsou její duši vlastní. A ona se tak bála! Měla strach, že nedokáže vyřešit situaci ve vztahu rodičů, že se nedokáže postarat o své mladší sourozence.

Tolik ji miluji!

A jsem vděčná, že to pro mne ta malá bosorka odžila. Na chvíli (pár let během dospívání) na sebe zapomněla a prožívala nenávist, nedůvěru a nechuť žít. Vše jí postupně mizelo, smrtí babičky počínaje, rozpadem rodiny a ztráty blízkých konče. Není divu, že pak žila v naprosté závislosti na partnerech a šla ze vztahu do vztahu. Prošla si obdobím mnoha závislostí, na cigaretách, alkoholu, sexu, ocenění a potvrzení vlastní důležitosti.

Až jednoho dne uslyšela jméno Ernestína a okamžitě věděla, že musí za tou ženou jet. Bylo to jako magnet. Obrovský magnet, velký asi jako Evropa + Asie + Afrika + Amerika a vlastně jako všechna plocha světa.

A přišlo, bylo a stále je světlo v mém životě

Bezbřehá laskavost té ženy mi ukázala jak uzdravit svůj život. Podstoupila jsem u ní  "Příčinnou terapii života". Okamžitě jsem ze 70 cigaret za den přešla k nule. Když jsem si šla po ukončení terapie (ze které vzešlo prozření „Mám se ráda“) zapálit cigaretu, došlo mi, že mám-li se ráda, tak si přece nebudu škodit. Otočila jsem se, šla zpět a cigaretu a celou krabičku jsem hodila do kamen. Od té doby nekouřím.

Tenkrát na jaře 2003 jsem jí položila otázku, zda by mohla být mou duchovní učitelkou. Její reakce mne překvapila. Zeptala se: ”A k čemu to bude dobré?” Odpověděla jsem, že nevím, ale že to chci. Když jsme se po skončení semináře loučily, objala mne a s laskavostí sobě vlastní mi řekla: ”Ještě mnohokrát se uvidíme, Laduško”.

A tak se stalo. Od té doby za Ernestínou jezdím na semináře (seberozvojové, poznávací a meditační). Naučila jsem se od ní metodu "Příčinná terapie života", kterou ona uzdravila můj život, a také jsem absolvovala její vzdělávací program „Akademie života”.

V létě 2009 jsem potkala Ma prem Sugandho a absolvovala v OSHO institutu pro vnitřní alchymii a meditaci dva moduly výcviku Energetického poradenství podle Osha.

V roce 2005 jsem absolvovala rekvalifikační masérský kurz ve zdravotnickém zařízení Stanislava Flandery a následně mnoho dalších nástavbových kurzů: manuální lymfodrenáž, estetické formování postavy, reflexní terapii lymfatického systému u Mgr. Evy Nebeské, shiatsu u Boba Dvořáka, reflexní terapii u Júlia a Beáty Patakyových.

Ve své praxi nejčastěji kombinuji prvky klasické masáže a shiatsu a vše přizpůsobuji potřebám klienta. Nejraději pracuji intuitivně. Také je velice populární, zvláště u žen, manuální lymfodrenáž.

Přibližně patnáct let se věnuji péči o lidské duše a jejich nástroje, kterými jsou mysl a tělo. Získala jsem mnoho zkušeností jak pracovat s myslí a egem. Nyní učím své klienty zacházet s myslí a emocemi tak, aby objevili vnitřní svobodu a radost ze života.

Dary, které jsem dostala,  jsou léčivý dotek a schopnost hlubokého vhledu a vcítění se do člověka.

Většinou vnímám, jaké myšlenkové a postojové vzorce obsahuje klientova mysl a jaké má fyzické obtíže. Troufám si vyjádřit, že neexistuje nic, pro co bych u svých klientů neměla pochopení. Jsem si vědomá toho, že každý má svou cestu a proto, aby ji mohl ujít, potřebuje zkušenosti, které s jeho cestou souvisejí.

Považuji za naprostou samozřejmost, že vše, co se mnou každý klient sdílí, zůstává jen mezi ním a mnou.