Meditace

MEDITACE je technika, při které se zklidňuje mysl a relaxuje tělo. Meditace rozšiřuje a prohlubuje vědomí. Ten, kdo praktikuje meditaci, stává se vědomějším a spokojenějším člověkem. Nalézá porozumění sobě, svému životu a životu jako takovému. Meditace umožňuje poznání a realizaci Božské přirozenosti, která je z nevědomí a podvědomí „přinášena“ do vědomí člověka.

Považuji za velice užitečné, když si zájemce o rozvíjení dovednosti meditace osvojí schopnost provázet se meditací sám. Budu vám tedy většinu meditací předkládat v písemné formě tak, abyste rozvíjeli schopnost „pracovat“
se sebou sami.

Dovednost meditovat můžete trénovat na pravidelných setkáních
↓↓↓

 ! Nové termíny se připravují !

UMĚNÍ MEDITACE SI ZAMILUJETE!

Schopnost meditovat budeme rozvíjet skrze:

  • řízené prožitkové meditace
  • hluboká ztišení mysli
  • tichá sezení a vnoření se do vnitřního ticha

Vše uzpůsobíme vašemu zájmu a potřebám.

Návody na meditace ke stažení zdarma:
↓↓↓