Příčinná terapie života

O metodě

Tuto metodu vytvořila na základě svých zkušeností má učitelka Ernestína. Je to obohacená hlubinná regresní terapie.

Terapie hledá skutečné příčiny obtíží, které se nám v životě dějí. Proč se například necítíme dobře nebo proč máme různé zdravotní problémy atd. Zabývá se uvědomováním si a pochopením toho, co žijeme ve svém životě. A také pomáhá uvědomit si, na jakých principech život vlastně funguje.

Základem této terapie je nalezení příčiny - v podobě prožitku, která v našem životě představuje zátěž. Jde o „balíček“ emocí, pocitů a postojů, který si z tohoto prožitku odnášíme a který ovlivňuje naše prožívání a jednání v běžném životě.

Takovou událost můžeme nalézt v jakémkoli období života člověka - v prenatální období, v dětství, v dospívání či v minulých životech. 

Vyčištěním (tj. opakovaným procházením) tohoto prožitku dochází k uvolnění napětí, nepříjemných pocitů a některých zdravotních potíží, které s prožitkem souvisejí.  

Pochopení toho, jak nás tento prožitek ovlivnil, nám pomáhá prohlédnout naši hru života (jak nás ovládají strachy, čemu věnujeme ve svém životě pozornost, co nechceme vidět,..) a učinit takové změny, které povedou k tomu, že se budeme cítit lépe.

Tím, že objevíme, co nás podvědomě ovládá, můžeme tuto zátěž opustit a můžeme začít žít nový postoj sami k sobě a tím uvést svůj život do rovnováhy - budeme-li ovšem chtít.

Terapie je odrazovým můstkem pro práci na nás samotných. Provádění životních změn, přijímání a žití nových životních postojů v každodennosti je už na každém z nás.
Pokud zůstáváme v dřívějších nezdravých postojích a bez snahy o změnu, nejsou výsledky terapie trvalé.

Ceník:

Konzultace:
1,5-2 hod./2000,-Kč

Příčinná terapie života:
1,5-2 hod./2000,-Kč

Objednávejte se na:

Tel.: 733 711 490

lada@ladaboacova.cz

Praxe

Samostatně se klientům věnuji od roku 2009.

Během terapie je nutné, abyste si dovolili plně se odpoutat od běžného shonu. Tedy je vhodné vypnout telefon. Připravte prosím na to své blízké.

Jednotlivá terapeutická sezení probíhají individuálně dle vašich potřeb a možností. Záleží na míře zátěže u daného problému a na rychlosti a kvalitě zpracovávání, které si dovolíte.

V průběhu terapie pracujeme s pocity, emocemi a postojovými vzorci chování. Zátěžové události procházíme opakovaně do té doby, než dojde k jejich uvolnění (= pročištění).

Terapie probíhá za vašeho plného vědomí (hypnózu nepraktikuji). Tento způsob práce není vhodný pro osoby užívající  návykové látky nebo silná psychofarmaka. Před sezením není vhodné pít alkohol!

Je možné, že několik dní či týdnů předtím než půjdete na terapii, se u vás vyskytne, případně zvýrazní stávající zdravotní problém nebo můžete pociťovat intenzivněji strach, nervozitu atd.

Dochází k tomu proto, neboť se vaše podvědomí začíná aktivovat a 
„na povrch“ vyplouvá to
, co má být zpracováno a vyčištěno.

Délka terapie je individuální,
závisí na potřebách a možnostech klienta. Při hlubší zátěži, kdy je vhodné použít regresní techniku, se doba terapie může prodloužit.

To se obvykle ukáže už při určení problému během úvodního sezení. Před začátkem terapie samotné se společně s klientem domluvíme na dalším postupu, s ohledem na jeho možnosti.

Vždy na začátku zaplatíte:
2.000,- Kč/ 1,5-2 hod.

Výcvik

Výcvik jsem u Ernestíny zahájila v roce 2006 a po jeho ukončení jsem navázala v roce 2008 studiem v Akademii života

Čeho si na Ladě nesmírně vážím je, že nesoudí. K jakémukoliv problému přistupuje s citlivostí a lidskostí. Zároveň ale člověka donutí si koučovaní "odpracovat" - rozebere jej na částečky a následně jej znovu složí. Každé setkání s Ladou bylo náročné, ale tím pádem posouvající, a vždy jsem se těšil na pokračování.
Jan Staňura
Lada Boháčová je velmi empatická a osvícená bytost. Pomáhá mi a podporuje mě v nalézání té správné cesty životem a podněcuje k rozkvětu osobnosti. Výsledný efekt je až dechberoucí. Lituji, že jsem se s Ladou nesetkala již dřív!
Iva Plíšková
K Ladě docházím na terapie přibližně 3/4 roku. Řeším problém s otěhotněním, které se mi delší dobu nedaří. Po zdravotní stránce bych měla být v pořádku a otěhotnění by mi nemělo z medicínského hlediska nic bránit. Dostala jsem kontakt od známého, abych zkusila alternitvní léčbu pomocí regresivní terapie u Lady. Začala jsem docházet na terapie. Po pravdě jsem tomu moc nevěřila, ale říkala jsem si, že musím zkusit všechno a dosti mi zajímalo, jak tato terapie bude fungovat. Nakonec mi zážitky v regresivní terapii nesmírně překvapily. Pochopila jsem, že není žádný důvod se bát smrti. Je to přirozený koloběh života. Lada mi pomohla, abych si uvědomila, co je v životě důležité a že vše se děje v našem životě z nějakého důvodu. Po terapiích s Ladou se mi zlepšil partnerský vztah a další vztahy s blízkými lidmi. Pochopila jsem, že ne vždy můj pohled na věc je ten jediný a správný názor, že občas mám nechat svým blízkým větší volnost a nechat věci v životě plynout bez toho, aniž bych tlačila na výsledek. Zároveň jsem se také naučila cítit svojí vnitřní energii, s Ladou meditujeme na dálku a vzájemně si energii předáváme. K mému velkému překvapení to opravdu funguje. Když to shrnu, otěhotnět se mi sice do dnes nepodařilo, nicméně Lada mi dala vnitřní víru, že vše funguje tak jak má a až nastane ten správný čas, vše se v dobré obrátí. Celkově se cítím hezky a vyrovnanější než kdy předtím.
Lenka Hrbková
Opakovaně jsem narážela na situace, se kterými bylo pro mě obtížné se popasovat. Byla jsem z nich zmatená, občas bolavá a sama jsem nedokázala uchopit jejich smysl. Cítila jsem, že Lada je ta správná osoba, která mi dokáže zprostředkovat vhled do podstaty toho, co se ve mně odehrává. A opravdu 🙂 Během terapie jsem cítila, že mi nedovolí uhýbat před svými pocity, uvědomněními ani před sebou samou. Cítila jsem, že mě provází laskavě, ale pevně - a měla jsem tak možnost hluboce procítit, jak tyto situace zapadají do mého života.
Kateřina Vašáková

Foto: Martina Benáčková