Vděčnost, Kosti mistra a můj zen

Před pár dny mi kamarád přinesl knihu s tím, že by se mi mohla líbit. Měl pravdu, mám ráda jeho vkus. Není to první doporučená kniha, která mě absolutně nadchla.

Nyní, když píši tyto řádky, si uvědomuji, že dvě z nich, shodou okolností jsou obě ty nejoblíbenější, v sobě nesou popis principu a popis praxe, která mě vždy nejvíce posouvala na mé vnitřní stezce poznání. Každá o něm pojednává z trochu jiného úhlu pohledu, avšak cítím jasně v nitru mé bytosti, že právě tento princip se dotýká hlubin mého vnímání.

Abych mezi námi neponechala tajemství, prozradím, že knihy se jmenují „Kosti mistra“ a „Intuitivní tělo“. 🙂

Začalo to jako vědomé rozhodnutí k vnitřní disciplíně. V jeden okamžik, kdy jsem naslouchala řeči mé učitelky, se ve mně ozvalo rozhodnutí, že správnou cestou pro mne je trvalá vnitřní pozornost.

Pocítila jsem totiž v jednom meditačním usebrání, jakou sílu má jediná myšlenka. Co vše dokáže v životě člověka utvářet proud myšlenek chrlících se jako divoká řeka v navyklých formách.

Tehdy jsem se rozhodla, že od toho okamžiku budu mít vždy zaměřenou pozornost do svého duchovního srdce.

Samozřejmě, že jsem z počátku občas zapomínala a vklouzla do rozhovoru s kamarády, aniž bych si své srdce připomněla. Při prvním uvědomění, že jsem svou pozorností opustila svůj střed, jsem se zase celou svou pozorností vrátila do srdce.

Postupem času, a nebylo to tak dlouho poté, co jsem s touto praxí začala, jsem se naučila vše dělat s tím, že jsem měla zaměřenou pozornost do středu své hrudi. Poslouchala jsem, kdo co říká, mluvila jsem, cestovala, uklízela, vařila, prostě cokoli si vzpomenete, vždy jsem u toho měla zaměřenou pozornost.

Z počátku jsem si musela pomáhat tím, že jsem si k tomu zaměření pozornosti do středu hrudi ještě přidávala opakování mantry. Ta mantra zněla: „Já jsem Já“. S nádechem jsem si opakovala „Já jsem“ a s výdechem „Já“.  Jakmile to trochu šlo, toto znění mantry v mé mysli jsem se snažila i procítit.

Pamatovala jsem si totiž, jak chutnalo procítění tohoto tvrzení při meditaci pod vedením mé učitelky.

Byl to úžasný okamžik, celou mou bytost zaplavilo naprosté naplnění a spokojenost. Jasně jsem cítila, že není čeho dosahovat. Vše jest dokonalé. Nechtěla jsem tento vjem ztratit.

Tento prožitek, promluva učitelky a uvědomění o síle myšlenky mne přivedli k rozhodnutí zkrotit mysl.

Mám chuť říct, že toto bylo nejdůležitější rozhodnutí mého života. Má trpělivá praxe mne vyvedla z pekla mé mysli. Najednou mne nenaplňovalo jen nějaké tlachání. Ráda jsem si povídala s přáteli, ale uvnitř mne vždy znělo Já jsem Já. Postupem času jsem rozvinula schopnost setrvat v klidu mysli (bez myšlenek) a mít zacílenou pozornost i bez mantry do jednoho bodu. Už víte, kam 😉.

Naučila jsem se vnitřní pozorností opouštět myšlenky, témata a různé formy rámusu. Touhu, lpění, žárlivost, srovnávání, křivdu, lítost, smutek, bolest, vinu, vztek a pocit samoty.

Setrvávala jsem v tiché spokojenosti a rozvíjela schopnost naslouchat, vnímat a naciťovat.

Díky tomu jsem se začala dostávat pod povrch věcí a vnímala jsem širší souvislosti. Čím více jsem spočívala v tichém JSEM, tím vnímavější a skutečnější jsem se stávala.

Dnes jsem dočetla onu knihu a pocítila hlubokou vděčnost za mou cestu. A také radost, že jsem se mohla díky slovům autora knihy dotýkat té skutečnosti, která mne naplňuje.

Také jsem po dočtení knihy pocítila vůli intenzivnější praxe. Máte-li chuť, přidejte se a buďte ve svém středu.

 

Lada Boháčová
Mým posláním je laskavá péče. Pečuji o těla a duše svých klientů. Pomáhám jim porozumět sobě sama a učím je jak pracovat se svou myslí, egem a emocemi tak, aby objevili vnitřní svobodu a radost ze života. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů